DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Truyện ký - Mặt trời trong lòng núi
  Tác giả: Nguyễn Xuân Châu
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Hà Nội - Một thời chiến tranh
  Tác giả: Trần Đình Nhung - Trần Văn Vẽ
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Cải cách Hồ Quý Ly
  Tác giả: LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phú Trung (1930 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lược sử truyền thống đội biệt động 67A Phân khu Gò Môn
  Tác giả: Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Thới Thượng anh hùng (1930 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Lai Hưng (1945 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Lai Hưng huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường Phước Long B - Quận 9 (1930 - 2008)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Phước Long B quận 9
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Hóc Môn (1977 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Hóc Môn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Trung An (1930 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Trung An huyện Củ Chi
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Cách mạng xã Qui Đức anh hùng (1930 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Qui Đức huyện Bình Chánh
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Nhị Bình (1930 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhị Bình huyện Hóc Môn
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Võ Thị Sáu - Con người và huyền thoại
  Tác giả: TS. Nguyễn Đình Thống
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo sư Trần Văn Giàu - Nghe thầy kể chuyện
  Tác giả: GS. Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Ngược về nguồn cội
  Tác giả: GS. Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Những thiên thần đường phố
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Ký ức tàu không số
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 31
  Số bản còn: / 1
 • Người bị CIA cưa chân sáu lần
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Biệt động Sài Gòn - Chuyện bây giờ mới kể
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Trạm chuẩn bị tên lửa không quân C15, E921 ngày xưa
  Tác giả: Nguyễn Kim Khôi (Chủ biên)
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Dương (1945 - 2005)
  Tác giả: Quân khu 7 - Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân Xã Thái Mỹ (1930 - 2010)
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thái Mỹ huyện Củ Chi
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đảng bộ và nhân dân Xã Tân Hưng - tỉnh Bình Dương (1975 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Hiệp - Huyện Củ Chi (1930 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Hiệp huyện Củ Chi
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi (1930 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhuận Đức huyện Củ Chi
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bà Điểm (1930-2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Bà Điểm huyện Hóc Môn
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ xã Thới Tam Thôn (1975 - 2005)
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ và nhân dân Phường Thạnh Lộc (1997 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Thạnh Lộc quận 12
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường Tân Thuận Đông - quận 7 (1930 - 2010)
  Tác giả: Đảng bộ Phường Tân Thuận Đông Quận 7
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1