DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "EBOOK CÁC NHÀ XUẤT BẢN"
 • Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương lý thuyết và thực hành (Tập 1)
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - PGS.TS. Tạ Lợi
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Luật lao động Việt Nam
  Tác giả: Nguyễn Thu Ba (Chủ biên)
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Kinh tế Việt Nam năm 2014 - Những cơ hội và thách thức
  Tác giả: GS.TS. Trần Thọ Đạt (Chủ biên)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Quản trị hợp tác trong chuỗi cung ứng
  Tác giả: TS. Nguyễn Thành Hiếu (Chủ biên)
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tác giả: TS. Vũ Đình Hiển - TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy (Đồng chủ biên)
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Đầu tư tài chính rủi ro hệ thống - Chính sách tổ chức (Sách chuyên khảo)
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Huệ
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Đại cương văn hóa Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS. Lại Phi Hùng - PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa (Đồng chủ biên)
  Lượt đọc: 18
  Số bản còn: / 1
 • An sinh xã hội cho người dân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Sách chuyên khảo)
  Tác giả: GS.TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam
  Tác giả: GS.TS. Đường Hồng Dật
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nông thôn
  Tác giả: GS.TS. Đường Hồng Dật
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả (Tập 1)
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Viên
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp
  Tác giả: GS.TS. Đường Hồng Dật
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Phát triển nông nghiệp bền vững
  Tác giả: GS.TS. Đường Hồng Dật
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Ô nhiễm môi trường trái đất
  Tác giả: Nguyễn Phước Tương
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Những điều cần biết khi nuôi chó
  Tác giả: Phạm Ngọc Thạch
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Miễn dịch học và miễn dịch liệu pháp trong thú y
  Tác giả: Tô Long Thành
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu
  Tác giả: GS.TS. Trần Văn Mão - ThS. Trần Tuấn Kha
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam (Tập 3)
  Tác giả: Trần Minh Đức (Chủ biên)
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu
  Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chủ biên)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cà phê và cao su
  Tác giả: Trần Minh Đức (Chủ biên)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam có giá trị kinh tế
  Tác giả: Lê Thị Diên (Chủ biên)
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ
  Tác giả: Trần Minh Đức (Chủ biên)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật gây trồng một số loài cây đặc sản rừng
  Tác giả: Lê Thị Diên - Trần Minh Đức - Võ Thị Minh Phương - Nguyễn Hợi - Hồ Đăng Nguyên - Lê Văn Ninh
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh rừng tre nứa
  Tác giả: Phạm Văn Điển (Chủ biên) - Bùi Thế Đồi - Nguyễn Viết Lâm - Trần Thị Thu Hà
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá nuôi thương phẩm trong ao
  Tác giả: Trần Văn Vỹ
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ
  Tác giả: Mai Thạch Hoành (Chủ biên) - Nguyễn Công Vinh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Động vật gây hại kho tàng và nhà cửa
  Tác giả: Bùi Công Hiển - Trịnh Văn Hạnh - Bùi Tuấn Việt - Nguyễn Quốc Huy
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam
  Tác giả: Nguyễn Quang Hùng (Chủ biên)
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin ở Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng - TS. Nguyễn Bá Hiên (Đồng chủ biên)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1