THƯ VIỆN TỈNH ĐẮK LẮK

DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "EBOOK CÁC NHÀ XUẤT BẢN"
 • Đánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn (Tái bản 2022)
  Tác giả: Anthony Robbins
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Thuật Lãnh Đạo Từ Vị Tu Sĩ Bán Chiếc Ferrari
  Tác giả: Robin Sharma
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Đắc Nhân Tâm (Tái bản 2021)
  Tác giả: Dale Carnegic
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Muôn Kiếp Nhân Sinh-Tập 2
  Tác giả: Nguyên Phong (Giáo sư John Vu)
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Muôn Kiếp Nhân Sinh-Tập 1
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Nghệ Thuật Bán Hàng Của Người Do Thái
  Tác giả: Dr. Yaniv Zaid
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Hợp Nhất Với Vũ Trụ (Tái bản 2021)
  Tác giả: Eckhart Tolle
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Nghệ Thuật Bán Hàng Bậc Cao (Tái bản 2021)
  Tác giả: Zig Ziglar
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Sức Mạnh Của Ngôn Từ (Tái bản 2021)
  Tác giả: Don Gabor
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Đi Tìm Lẽ Sống (Tái bản 2021)
  Tác giả: Viktor E. Frankl
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Minh Đạo Nhân Sinh
  Tác giả: Michael Puett - Christine Gross-Loh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống (Tái bản 2021)
  Tác giả: Dale Carnegic
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Tâm Từ
  Tác giả: Ajahn Brahm
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Buông Bỏ, Buồn Buông
  Tác giả: Ajahn Brahm
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt (Tái bản 2021)
  Tác giả: Sean Covey
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Nghĩ Lớn Để Thành Công ( Tái bản 2021)
  Tác giả: Donald J. Trump - Bill Zanker
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Bí Mật Tư Duy Triệu Phú (Tái bản 2021)
  Tác giả: T. Harv Eker
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Sống Tối Giản
  Tác giả: Joshua Becker
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới
  Tác giả: OG Mandino
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Làm điều quan trọng
  Tác giả: John Doerr
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Thay đổi cuộc sống với nhân số học
  Tác giả: David A. Phillips - Ph.D. Lê Đỗ Quỳnh Hương phát triển từ tác phẩm gốc The Complete Book of Numerology
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Để Thế Giới Biết Bạn Là Ai
  Tác giả: Napoleon Hill
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Để Hiệu Quả Trong Công Việc
  Tác giả: Brian Tracy
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Hợp Nhất Với Vũ Trụ
  Tác giả: Eckhart Tolle
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Sức Mạnh Của Ngôn Từ
  Tác giả: Don Gabor
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Warren Buffett Làm Giàu
  Tác giả: Robert P. Miles
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Bí Mật Ngôn Ngữ Cơ Thể
  Tác giả: Carol Kinsey Goman
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Khác Biệt Hay Là Chết
  Tác giả: Jack Trout - Steve Rivkin
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời 3
  Tác giả: Keith D.Harrell
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Bí Mật Tư Duy Triệu Phú (Secrets of the Miliionarie Mind)
  Tác giả: T. Harv Eker
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1