THƯ VIỆN TỈNH ĐẮK LẮK

DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "EBOOK CÁC NHÀ XUẤT BẢN"
 • Giáo trình thống kê đầu tư và xây dựng
  Tác giả: GS.TS. Phan Công Nghĩa
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thống kê chất lượng
  Tác giả: PGS.TS. Phan Công Nghĩa
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình tâm lý học lao động
  Tác giả: ThS. Lương Văn Úc
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình quản trị nhân lực
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quân - Ths. Nguyễn Vân Điềm
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Quản trị Kinh doanh Khách sạn
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh - TS. Hoàng Thị Lan Hương
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình phân tích kinh doanh
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Công
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình mô hình tăng trưởng kinh tế (Chương trình sau Đại học)
  Tác giả: PGS. TS. Trần Thọ Đạt
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Marketing quốc tế
  Tác giả: GS. TS. Trần Minh Đạo - PGS.TS. Vũ Trí Dũng
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình luật hải quan Việt Nam và Quốc tế
  Tác giả: PGS-TS. Nguyễn Thừa Lộc
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình kinh tế phát triển (dùng cho sinh viên ngoài chuyên ngành)
  Tác giả: PGS. TS. Phạm Ngọc Linh - TS. Nguyễn Thị Kim Dung
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực
  Tác giả: PGS. TS Trần Xuân Cầu - PGS. TS Mai Quốc Chánh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình hệ thống tài khoản quốc gia SNA
  Tác giả: GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng - Th.S Nguyễn Quỳnh Hoa
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình an sinh xã hội
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Định
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Bài tập xác suất & thống kê toán
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Cao Văn - TS. Trần Thái Ninh - TS. Nguyễn Thế Hệ
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
Đầu « Back7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Next » Cuối