DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "VĂN HỌC"
 • Theo dấu chân người tình
  Tác giả: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng (Tập truyện trào phúng)
  Tác giả: Lê Thiếu Nhơn
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Hệ nàng cơm nàng bún
  Tác giả: Lê Lade
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Bắt sâu (Tiểu thuyết)
  Tác giả: Lâm Hà
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Khép mở, tối sáng, tĩnh động (Tiểu luận sân khấu - điện ảnh)
  Tác giả: Diễm Trang
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Loanh quanh Sài Gòn
  Tác giả: Lê Công Sơn
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Gương mặt bán dạo (Tập truyện ngắn)
  Tác giả: Trần Minh Hợp
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Về quê ăn Tết
  Tác giả: Dương Hoàng Lộc
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Ba đồng ghi-nê
  Tác giả: Virginia Woolf
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Văn học dân gian Vĩnh Long (Tập 2)
  Tác giả: Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - La Mai Thi Gia (Chủ biên) - Phan Xuân Viện - Lê Thị Thanh Vy
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Văn học dân gian Vĩnh Long (Tập 1)
  Tác giả: Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - La Mai Thi Gia (Chủ biên) - Phan Xuân Viện - Lê Thị Thanh Vy
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Nam thiên chí dị (Truyện dị thường)
  Tác giả: B.S. Kỳ Hương
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Paris - 55 ngày cấm túc (Nhật ký viết từ tâm dịch)
  Tác giả: Giáng Hương
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Những lớp sóng (The Waves)
  Tác giả: Virginia Woolf
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Mình đang sống cuộc đời của ai? (Tái bản có bổ sung)
  Tác giả: Phạm Minh Mẫn
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Vú tui (Tản văn)
  Tác giả: Lý Ánh Nguyệt
  Lượt đọc: 16
  Số bản còn: / 1
 • Một phút tự do (Tùy bút - Truyện ngắn)
  Tác giả: Elena Pucillo Truong
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Bạn bè và tôi
  Tác giả: Aileen Dương
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Tess - Một tâm hồn trong trắng
  Tác giả: Thomas Hardy
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Trang sách cũ phiến bia xưa
  Tác giả: Phan Mạnh Hùng - Nguyễn Đông Triều
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Ngược chiều thiên di (Tạp văn)
  Tác giả: Hoàng Khánh Duy
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Điệu buồn phương Nam (Tản Văn)
  Tác giả: Kim Chi
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Ngược xuôi bến khoái (Tùy bút về ẩm thực)
  Tác giả: Tạ Tri
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Phác thảo danh trà Việt Nam
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Bộ móng tay màu đỏ (Tập truyện ngắn)
  Tác giả: Phát Dương
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Những làn khói tỏa hương (Tản văn)
  Tác giả: Huỳnh Thúy Kiều
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Những mùa rẫy (Tập truyện ngắn)
  Tác giả: H'Xíu H'Mok
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Văn học Sài Gòn 1954 - 1975 (Những chuyện bên lề)
  Tác giả: Lê Văn Nghĩa
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Cây mạ ly huyền bí (Tập truyện ngắn)
  Tác giả: Thiên Sơn
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Một đời sân khấu
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bạch
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1