TỦ SÁCH "TỪ ĐIỂN"
 • 6.000 từ vựng y học song ngữ Hàn - Việt
  Tác giả: Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata - Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 7
 • 2000 từ vựng chuyên ngành bóng đá Anh - Việt - Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Huy Phúc - Lee Youngsub (Chủ biên) Lương Xuân Trường (dịch)
  Lượt đọc: 3
 • Từ điển - sách công cụ chữ Hán của Việt Nam và Trung Quốc
  Tác giả: Trần Văn Chánh ( Sưu tầm & Giới thiệu)
  Lượt đọc: 3
 • Từ điển tra ngược
  Tác giả: Võ Văn Ninh
  Lượt đọc: 5
 • Từ điển Địa danh hành chính Nam bộ
  Tác giả: Nguyễn Đình Tư
  Lượt đọc: 2
 • Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương mại Việt-Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 2
 • Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương mại Hàn-Việt
  Tác giả: Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 7
 • Từ điển nhân vật xứ Nghệ
  Tác giả: Ninh Viết Giao
  Lượt đọc: 5
 • Từ điển báo chí
  Tác giả: Hoàng Minh Phương - Minh Lương - Minh Hương - Thẩm Tuyên - Võ Hàn Lam - Nguyễn Dũng - Trịnh Hồ Thị
  Lượt đọc: 1
 • Từ điển Việt Thái
  Tác giả: Phạm Quang Minh
  Lượt đọc: 2
 • Từ điển Việt-Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 1
 • Từ điển Hàn-Việt
  Tác giả: Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 2