DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "KINH TẾ"
 • Cẩm nang quản lý hoạt động thực chiến
  Tác giả: Chu Văn Hiến
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Kỳ lân công nghệ: Giấc mơ, hiện thực và sự tan biến
  Tác giả: Thẩm Hồng Thụy
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Kẻ hủy diệt trong thế giới phẳng
  Tác giả: Thẩm Hồng Thụy
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Bí Mật Của Thung Lũng Silicon Và Những Bài Học Từ Thần Kỳ Kinh Tế Hi-Tech (The New York Times Bestseller)
  Tác giả: Deborah Perry Piscione
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử
  Tác giả: Trần Thuận (Chủ biên)
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • 600 câu nói bất hủ về khởi nghiệp, quản trị, điều hành doanh nghiệp của các doanh nhân xuất sắc
  Tác giả: Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata - Lê Huy Khoa - Võ Thị Thu Hồng (Dịch và sưu tầm)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Các lựa chọn trong đầu tư vốn con người
  Tác giả: Bùi Chí Bình
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Kế toán chi phí
  Tác giả: Lê Ngọc Khánh
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Để suy nghĩ mà không động não
  Tác giả: Eka Wartana
  Lượt đọc: 10
  Số bản còn: / 1
 • Đừng bán bảo hiểm hãy trao giải pháp - Sách gối đầu dành cho tư vấn bảo hiểm nhân thọ
  Tác giả: Pilot Nguyễn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Phong cách quản trị Park Hang Seo: Bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc
  Tác giả: Lê Huy Khoa Kanata
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Sổ tay CEO - Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả
  Tác giả: Phan Minh Cường
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Sổ tay CEO - Phòng chống gián điệp trong doanh nghiệp
  Tác giả: Phan Minh Cường - Võ Thế Chương
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Đi bán đam mê - Những câu chuyện khởi nghiệp
  Tác giả: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Phòng chống vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: PGS. TS. Trương Thị Hiền
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020
  Tác giả: PGS.TS Lương Minh Cừ - PGS.TS. Đào Duy Huân - ThS. Phạm Đức Hải
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu - Diễn đàn tư vấn quản trị 2012 tái cấu trúc doanh nghiệp dưới góc nhìn của chuyên gia tư vấn và khách hàng doanh nghiệp
  Tác giả: TS. Vũ Thế Dũng (Chủ biên)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập
  Tác giả: Ngô Lực Tải
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Phát triển công nghiệp ở các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại
  Tác giả: ThS. Hằng Nga
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Những vấn đề cơ bản của các lý thuyết kinh tế
  Tác giả: TS. Đinh Sơn Hùng - TS. Trương Thị Hiền
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • VÙNG KINH TẾ TÂY NGUYÊN (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • VÙNG KINH TẾ ĐÔNG NAM BỘ (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP WTO (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 12
  Số bản còn: / 1
 • VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • 15 NĂM QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ THƯƠNG MẠI - VIỆT NAM - HOA KỲ (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • 35 NĂM NGÀNH CÔNG THƯƠNG TPHCM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM - THÀNH TỰU 20 NĂM VÀ CHẶNG ĐƯỜNG MỚI
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • DANH BẠ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ (TIẾNG ANH)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • DANH BẠ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG EU (TIẾNG ANH)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
Đầu « Back1 2Next » Cuối