EBOOK THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

TỦ SÁCH "TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO"
 • Thích Nhất Hạnh người thắp sáng con đường tỉnh thức
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn:2 / 2
 • Trái tim của Bụt
  Tác giả: Thích Nhất Hạnh
  Lượt đọc: 10
  Số bản còn:1 / 2
 • Hiệu lực cầu nguyện (Tái bản 2020)
  Tác giả: Thích Nhất Hạnh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn:2 / 2
 • Phật giáo Tiền Giang lược sử và những ngôi chùa
  Tác giả: Giáo hội phật giáo Việt Nam
  Lượt đọc: 23
  Số bản còn:2 / 2
 • Những sáng tác văn học của các Thiền sư thời Lý -Trần
  Tác giả: Thích Giác Toàn
  Lượt đọc: 12
  Số bản còn:2 / 2
 • Mùa xuân trong mỗi chúng ta
  Tác giả: Thượng Tọa Thích Chân Tính
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn:2 / 2
 • Hồi ký một quãng đời
  Tác giả: Hoà thượng Pháp Lạc
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn:2 / 2
 • Ốc đảo tự thân
  Tác giả: Ni sư Ayya Khema
  Lượt đọc: 17
  Số bản còn:1 / 2
 • Khi nào chim sắt bay
  Tác giả: Ni sư Ayya Khema
  Lượt đọc: 16
  Số bản còn:1 / 2
 • Những câu chuyện về nhân quả
  Tác giả: Thích Tâm Thuận
  Lượt đọc: 14
  Số bản còn:2 / 2
 • BẲNG TẤT CẢ TẤM LÒNG
  Tác giả: Thượng Tọa Thích Chân Tính
  Lượt đọc: 14
  Số bản còn:1 / 2
 • Thương yêu sự sống
  Tác giả: Thích Tâm An
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn:1 / 2
 • Ý nghĩa 12 lời nguyện niệm Phật
  Tác giả: Thượng Tọa Thích Chân Tính
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn:2 / 2
 • Quay về nương tựa
  Tác giả: Mộc Chân
  Lượt đọc: 13
  Số bản còn:2 / 2
 • Những câu chuyện thiện ác
  Tác giả: Thích Tâm Thuận (sưu tập)
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn:1 / 2
 • Gương sáng người xuất gia
  Tác giả: Đại sư Liên Trì
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn:2 / 2
 • Phật Pháp cứu đời tôi
  Tác giả: Thượng Tọa Thích Chân Tính
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn:1 / 2
 • Đạo Pháp Dân Tộc Chủ Nghĩa Xã Hội và Hòa Bình
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn:2 / 2
 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Phật Giáo
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn:2 / 2
 • PHẬT HỌC THIẾU NHI
  Tác giả: Pháp sư Ấn Thuận
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn:1 / 2
 • NHỮNG ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO
  Tác giả: Lâm Thế Mẫn
  Lượt đọc: 13
  Số bản còn:1 / 2
 • MẶT TRỜI CỦA CON
  Tác giả: Thượng Tọa Thích Chân Tính
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn:1 / 2
 • CON ĐƯỜNG TÂY PHƯƠNG
  Tác giả: Tịnh Sĩ (biên soạn)
  Lượt đọc: 15
  Số bản còn:2 / 2
 • CHUYỆN BÌNH THƯỜNG
  Tác giả: Thượng Tọa Thích Chân Tính
  Lượt đọc: 15
  Số bản còn:1 / 2
 • LỜI NGƯỜI CÒN GHI LẠI
  Tác giả: Thượng Tọa Thích Chân Tính
  Lượt đọc: 12
  Số bản còn:1 / 2