EBOOK THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

TỦ SÁCH "KINH TẾ"
 • Kỳ lân công nghệ Giấc mơ, hiện thực và sự tan biến
  Tác giả: Thẩm Hồng Thụy
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn:1 / 2
 • Kẻ hủy diệt trong thế giới phẳng
  Tác giả: Thẩm Hồng Thụy
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn:2 / 2
 • Bí Mật Của Thung Lũng Silicon Và Những Bài Học Từ Thần Kỳ Kinh Tế Hi-Tech (The New York Times Bestseller)
  Tác giả: Deborah Perry Piscione
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn:2 / 2
 • Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử
  Tác giả: Trần Thuận (Chủ biên)
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn:2 / 2
 • Các lựa chọn trong đầu tư vốn con người
  Tác giả: Bùi Chí Bình
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn:2 / 2
 • Kế toán chi phí
  Tác giả: Lê Ngọc Khánh
  Lượt đọc: 13
  Số bản còn:1 / 2
 • Để suy nghĩ mà không động não
  Tác giả: Eka Wartana
  Lượt đọc: 25
  Số bản còn:2 / 2
 • Đừng bán bảo hiểm hãy trao giải pháp - Sách gối đầu dành cho tư vấn bảo hiểm nhân thọ
  Tác giả: Pilot Nguyễn
  Lượt đọc: 11
  Số bản còn:1 / 2
 • Phong cách quản trị Park Hang Seo: Bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc
  Tác giả: Lê Huy Khoa Kanata
  Lượt đọc: 27
  Số bản còn:1 / 2
 • Sổ tay CEO - Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả
  Tác giả: Phan Minh Cường
  Lượt đọc: 17
  Số bản còn:2 / 2
 • Sổ tay CEO - Phòng chống gián điệp trong doanh nghiệp
  Tác giả: Phan Minh Cường - Võ Thế Chương
  Lượt đọc: 23
  Số bản còn:1 / 2
 • Đi bán đam mê - Những câu chuyện khởi nghiệp
  Tác giả: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
  Lượt đọc: 26
  Số bản còn:2 / 2
 • VÙNG KINH TẾ TÂY NGUYÊN (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn:1 / 2
 • VÙNG KINH TẾ ĐÔNG NAM BỘ (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn:2 / 2