DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường An Phú Đông (1997 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông
  Lượt đọc: 228
  Số bản còn: / 12
 • 70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ khu Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 206
  Số bản còn: / 1
 • Công an quận Tân Bình - Biên niên sự kiện lịch sử (1975 - 2005)
  Tác giả: Công an quận Tân Bình
  Lượt đọc: 222
  Số bản còn: / 12
 • Thủ tướng Phạm Văn Đồng của chúng ta
  Tác giả: Trần Quân Ngọc - Trần Đình Việt - Đoàn Minh Tuấn
  Lượt đọc: 206
  Số bản còn: / 12
 • Chuyện của lính Tây Nam
  Tác giả: Thủy Hướng Dương
  Lượt đọc: 214
  Số bản còn: / 12
 • Ban thống nhất Trung ương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)
  Tác giả: TS. Phan Thị Xuân Yến
  Lượt đọc: 219
  Số bản còn: / 1
 • Một gia đình chiến sĩ
  Tác giả: Nhiều tác giả (Hồ Sơn Đài tuyển chọn và giới thiệu)
  Lượt đọc: 222
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống chiến khu An Phú Đông
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Quận 12
  Lượt đọc: 205
  Số bản còn: / 12
 • Đăk-Ơr đấu tranh và xây dựng (1960 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Đăk-Ơr - tỉnh Bình Phước
  Lượt đọc: 216
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Hóc Môn (1930 - 1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn
  Lượt đọc: 272
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 6 (1930 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Phường 6 - Quận 8
  Lượt đọc: 278
  Số bản còn: / 12
 • Hương xuân ngọt ngào
  Tác giả: Hàng Châu
  Lượt đọc: 290
  Số bản còn: / 12
 • Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm
  Tác giả: GS. Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 218
  Số bản còn: / 12
 • Sơ lược về khu di tích lịch sử Côn Đảo
  Tác giả: Phan Hoàng Oanh - Đoàn Hữu Hoài Minh - Lưu Văn Nhi - Nguyễn Thanh Vân
  Lượt đọc: 194
  Số bản còn: / 12
 • Tướng Nguyễn Văn Vịnh - Như anh còn sống
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 231
  Số bản còn: / 12
 • Sài Gòn lục tỉnh xưa
  Tác giả: Sơn Nam (biên soạn)
  Lượt đọc: 196
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử vương quốc Thái Lan
  Tác giả: Lê Văn Quang
  Lượt đọc: 225
  Số bản còn: / 12
 • Giáo sư Phạm Thiều (1904 - 1986)
  Tác giả: Cao Tự Thanh (biên soạn)
  Lượt đọc: 207
  Số bản còn: / 1
 • Theo dòng lịch sử dân tộc - Sự kiện và tư liệu
  Tác giả: GS. Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 299
  Số bản còn: / 12
 • 50 năm đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân Phước Bình - tỉnh Bình Phước (1954 - 2004)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Phước Bình - tỉnh Bình Phước
  Lượt đọc: 208
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình (1975 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình
  Lượt đọc: 221
  Số bản còn: / 12
 • Bến cát 25 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2000)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
  Lượt đọc: 202
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh, xây dựng của Đảng bộ và nhân dân xã Thạnh An (1930 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Thạnh An - huyện Cần Giờ
  Lượt đọc: 304
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh, xây dựng của Đảng bộ và nhân dân xã Long Hòa (1930 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Long Hòa - huyện Cần Giờ
  Lượt đọc: 286
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử truyền thống xã Đức Hạnh (1954 - 2004)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Đức Hạnh - huyện Phước Long
  Lượt đọc: 266
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử Đảng bộ xã Thới Hòa (1975 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Thới Hòa - huyện Bến Cát
  Lượt đọc: 257
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 7 (1930 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Phường 7 - Quận 8
  Lượt đọc: 306
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quận 4 (1930 - 1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Quận 4
  Lượt đọc: 280
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 4 (1930 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Phường 4 - Quận 8
  Lượt đọc: 271
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Nhà Bè (1930 - 1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
  Lượt đọc: 220
  Số bản còn: / 12