DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Theo dòng triều Nguyễn
  Tác giả: Tôn Thất Thọ
  Lượt đọc: 304
  Số bản còn: / 12
 • Vượt qua thử thách
  Tác giả: Phan Khắc Hy
  Lượt đọc: 279
  Số bản còn: / 12
 • Chống xâm lăng (Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1898)
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Lượt đọc: 338
  Số bản còn: / 12
 • Như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu
  Tác giả: Phan Duy Việt - Phan Khả Minh (Sưu tầm và giới thiệu)
  Lượt đọc: 292
  Số bản còn: / 12
 • Tiếp bước người đi trước
  Tác giả: Phạm Phương Thảo
  Lượt đọc: 296
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử Đảng bộ quận 6 (1975-2000)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Cộng sản Việt Nam quận 6
  Lượt đọc: 280
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân quận 6 (1930-1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Cộng sản Việt Nam quận 6
  Lượt đọc: 286
  Số bản còn: / 12
 • Đồng chí Trần Văn Giàu - Nhà cách mạng, Nhà giáo, Nhà khoa học - Dấu ấn một nhân cách
  Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 301
  Số bản còn: / 12
 • Đất nước 4000 năm Nguyễn Trung Trực anh hùng kháng chiến chống Pháp
  Tác giả: Giang Minh Đoán
  Lượt đọc: 256
  Số bản còn: / 12
 • Cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung kỳ năm 1916 - 100 năm nhìn lại
  Tác giả: Hà Minh Hồng - Lê Hữu Phước - Trần Thuận - Trần Thị Mai - Trần Nam Tiến - Lưu Văn Quyết - Huỳnh Bá Lộc
  Lượt đọc: 272
  Số bản còn: / 12
 • Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ (1859-1954)(Tập 2)
  Tác giả: Nguyễn Đình Tư
  Lượt đọc: 316
  Số bản còn: / 12
 • Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ (1859-1954)(Tập 1)
  Tác giả: Nguyễn Đình Tư
  Lượt đọc: 297
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử Đảng bộ quận Phú Nhuận (1975 - 2015)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận
  Lượt đọc: 277
  Số bản còn: / 12
 • Con về mẹ ơi (Truyện ký)
  Tác giả: Hàng Châu
  Lượt đọc: 291
  Số bản còn: / 12
 • Đôi bờ giới tuyến (1954 - 1967)
  Tác giả: TS. Hoàng Chí Hiếu
  Lượt đọc: 267
  Số bản còn: / 12
 • Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Truyền thống và phát triển
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
  Lượt đọc: 288
  Số bản còn: / 12
 • Điện Biên - Bản hùng ca vang mãi muôn đời
  Tác giả: Đoàn Hoài Trung
  Lượt đọc: 208
  Số bản còn: / 1
 • Gửi tình theo sóng (Send love as the wave flows) (Song ngữ Việt - Anh)
  Tác giả: Đỗ Việt Dũng
  Lượt đọc: 219
  Số bản còn: / 1
 • Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 1975)
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 242
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 9 (1975 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 9 quận Phú Nhuận
  Lượt đọc: 216
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường 10 - quận 10 (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 - quận 10
  Lượt đọc: 225
  Số bản còn: / 12
 • Đại tướng trong lòng dân
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 212
  Số bản còn: / 1
 • Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân, của hòa bình
  Tác giả: Nguyễn Văn Trung - Nguyễn Văn Khoan - Nguyễn Văn Huyên (Sưu tầm và biên soạn)
  Lượt đọc: 219
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Phú Thọ Hòa (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa - Quận Tân Phú
  Lượt đọc: 210
  Số bản còn: / 12
 • 30 tháng 4 - Chuyện những người tháo chạy
  Tác giả: Kim Lĩnh
  Lượt đọc: 200
  Số bản còn: / 1
 • Một số công trình sử học Việt Nam
  Tác giả: Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 198
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 6 - quận 11 (1930 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Phường 6 - Quận 11
  Lượt đọc: 241
  Số bản còn: / 12
 • Lịch sử truyền thống xã Tân An - tỉnh Bình Dương (1930-2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân An
  Lượt đọc: 242
  Số bản còn: / 12
 • Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 60 năm tiếp bước con đường Cách mạng tháng Tám (1945 - 2005)
  Tác giả: Ban Tư tưởng Văn hoá Thành uỷ TP.HCM - TT Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
  Lượt đọc: 213
  Số bản còn: / 12
 • Nhớ về mùa xuân đại thắng 1975
  Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 198
  Số bản còn: / 12