EBOOK THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Lính Chiến - Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Triệu Xuân Hòa
  Tác giả: Hồ Sơn Đài
  Lượt đọc: 175
 • Đường Hồ Chí Minh trong tâm
  Tác giả: Nguyễn Minh Hải
  Lượt đọc: 199
 • Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội Trong chiến khu cách mạng ở nam bộ (1945-1954)
  Tác giả: Nguyễn Đình Thống - Hồ Sơn Diệp (Đồng Chủ Biên)
  Lượt đọc: 176
 • Đàng Trong - Lịch sử và văn hóa
  Tác giả: Trần Thuận
  Lượt đọc: 209
 • Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh một hành trình vĩ đại
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 184
 • Tỏa ngát hương sen - Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác (Giai đoạn 2016-2021)
  Tác giả: Thành ủy Thủ Đức
  Lượt đọc: 181
 • Khát Vọng Hồ Chí Minh Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, Dân Chủ, Phồn Vinh, Hùng Cường, Sánh Vai Với Các Cường Quốc Năm Châu
  Tác giả: PGS.TS Bùi Đình Phong
  Lượt đọc: 173
 • Hoàng Triều Sử Ký
  Tác giả: Diễn Nôm: Dương Lâm
  Lượt đọc: 169
 • Mật bổn - những bí ẩn lịch sử Việt Nam thời cổ trung đại
  Tác giả: Trần Hoàng Vũ
  Lượt đọc: 204
 • Hòa bình hay chiến tranh
  Tác giả: Thượng tướng Trần Văn Trà
  Lượt đọc: 178
 • Góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở
  Tác giả: Nguyễn Minh Hải
  Lượt đọc: 182
 • Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1960-1977)
  Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
  Lượt đọc: 266
 • Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè - Lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025
  Tác giả: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
  Lượt đọc: 241
 • Lịch sử Đảng bộ phường 12 Quận 3 (1975-2015)
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 12 Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 237
 • Đường về Thăng Long - Tiểu thuyết lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Tác giả: Nguyễn Thế Quang
  Lượt đọc: 274
 • Nguyễn Sinh Huy chân dung một nhà nho
  Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu (Biên khảo)
  Lượt đọc: 269
 • Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945-1954)
  Tác giả: Đoàn Thị Hương
  Lượt đọc: 262
 • Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam (1969-1976)
  Tác giả: Nguyễn Đình Thống (Chủ biên)
  Lượt đọc: 271
 • Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - TS. Nguyễn Thành Nam (Chủ biên) - TS. Nguyễn Việt Hùng - ThS. Huỳnh Văn Sinh - ThS. Thạch Kim Hiếu
  Lượt đọc: 267
 • Âm Vang Trường Sơn - Tập 2 - Thơ
  Tác giả: Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (Nhiều tác giả)
  Lượt đọc: 252
 • Trường Sơn 60 năm nhớ lại
  Tác giả: Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (Nhiều tác giả)
  Lượt đọc: 279
 • Cận đại Việt sử diễn ca - quyển nhứt
  Tác giả: Huỳnh Thiên Kim
  Lượt đọc: 267
 • Bác Hồ với công việc văn phòng
  Tác giả: TS. Nghiêm Kỳ Hồng (Biên soạn)
  Lượt đọc: 256
 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh từ danh tướng đến tôn thần
  Tác giả: Trần Hoàng Vũ
  Lượt đọc: 239
 • Bàn về Trung Quốc trỗi dậy
  Tác giả: Lê Vĩnh Trương
  Lượt đọc: 307
 • Sài Gòn Chợ Lớn đời sống xã hội và chính trị qua tư liệu báo chí (1925-1945)
  Tác giả: Nguyễn Đức Hiệp
  Lượt đọc: 324
 • 21 năm nối lại đôi bờ
  Tác giả: Nguyễn Long Trảo (Sưu tầm và ghi chép)
  Lượt đọc: 238
 • Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Tác giả: PGS.TS Bùi Đình Phong
  Lượt đọc: 249
 • Nhớ và quên
  Tác giả: Phạm Hồng Sơn - Đặng Anh Đào
  Lượt đọc: 263
 • Thủ tướng Phan Văn Khải nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 270
Đầu « Back1 2 3 4 5 6 7Next » Cuối