DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Lính Chiến - Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Triệu Xuân Hòa
  Tác giả: Hồ Sơn Đài
  Lượt đọc: 226
  Số bản còn: / 12
 • Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ (1945 - 1954)
  Tác giả: Nguyễn Đình Thống - Hồ Sơn Diệp (Đồng Chủ biên)
  Lượt đọc: 222
  Số bản còn: / 12
 • Đàng Trong - Lịch sử và văn hóa
  Tác giả: Trần Thuận
  Lượt đọc: 286
  Số bản còn: / 12
 • Hoàng Triều Sử Ký
  Tác giả: Diễn Nôm: Dương Lâm
  Lượt đọc: 209
  Số bản còn: / 1
 • Mật bổn - những bí ẩn lịch sử Việt Nam cổ trung đại
  Tác giả: Trần Hoàng Vũ
  Lượt đọc: 297
  Số bản còn: / 1
 • Hòa bình hay chiến tranh
  Tác giả: Thượng tướng Trần Văn Trà
  Lượt đọc: 218
  Số bản còn: / 1
 • Góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở
  Tác giả: Nguyễn Minh Hải
  Lượt đọc: 213
  Số bản còn: / 1
 • Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1960 - 1977)
  Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
  Lượt đọc: 310
  Số bản còn: / 6
 • Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè - Lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Tác giả: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
  Lượt đọc: 273
  Số bản còn: / 6
 • Lịch sử Đảng bộ phường 12 Quận 3 (1975-2015)
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 12 Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 258
  Số bản còn: / 6
 • Đường về Thăng Long - Tiểu thuyết lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Tác giả: Nguyễn Thế Quang
  Lượt đọc: 330
  Số bản còn: / 1
 • Nguyễn Sinh Huy chân dung một nhà nho
  Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu (Biên khảo)
  Lượt đọc: 298
  Số bản còn: / 1
 • Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945 - 1954)
  Tác giả: Đoàn Thị Hương
  Lượt đọc: 300
  Số bản còn: / 1
 • Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam (1969 - 1976)
  Tác giả: Nguyễn Đình Thống (Chủ biên)
  Lượt đọc: 310
  Số bản còn: / 1
 • Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - TS. Nguyễn Thành Nam (Chủ biên) - TS. Nguyễn Việt Hùng - ThS. Huỳnh Văn Sinh - ThS. Thạch Kim Hiếu
  Lượt đọc: 321
  Số bản còn: / 1
 • Âm Vang Trường Sơn - Tập 2 - Thơ
  Tác giả: Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (Nhiều tác giả)
  Lượt đọc: 290
  Số bản còn: / 1
 • Trường Sơn 60 năm nhớ lại
  Tác giả: Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (Nhiều tác giả)
  Lượt đọc: 327
  Số bản còn: / 1
 • Cận đại Việt sử diễn ca - quyển nhứt
  Tác giả: Huỳnh Thiên Kim
  Lượt đọc: 306
  Số bản còn: / 1
 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh từ danh tướng đến tôn thần
  Tác giả: Trần Hoàng Vũ
  Lượt đọc: 273
  Số bản còn: / 1
 • Bàn về Trung Quốc trỗi dậy
  Tác giả: Lê Vĩnh Trương
  Lượt đọc: 354
  Số bản còn: / 1
 • Sài Gòn Chợ Lớn đời sống xã hội và chính trị qua tư liệu báo chí (1925 - 1945)
  Tác giả: Nguyễn Đức Hiệp
  Lượt đọc: 383
  Số bản còn: / 1
 • 21 năm nối lại đôi bờ
  Tác giả: Nguyễn Long Trảo (Sưu tầm và ghi chép)
  Lượt đọc: 272
  Số bản còn: / 1
 • Nhớ và quên
  Tác giả: Phạm Hồng Sơn - Đặng Anh Đào
  Lượt đọc: 298
  Số bản còn: / 6
 • Thủ tướng Phan Văn Khải nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 321
  Số bản còn: / 6
 • Việt án lần theo trang sử cũ
  Tác giả: Trần Đình Ba
  Lượt đọc: 309
  Số bản còn: / 6
 • Đại tướng Mai Chí Thọ - Ký sự nhân vật
  Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải
  Lượt đọc: 319
  Số bản còn: / 6
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Cần Thạnh anh hùng (1930-2015)
  Tác giả: BCH Đảng bộ thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ
  Lượt đọc: 288
  Số bản còn: / 6
 • Việt Nam - Campuchia 50 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác (1967 - 2017)
  Tác giả: Hà Minh Hồng (Chủ biên) - Lưu Văn Quyết - Phan Văn Cả - Lê Mậu Thành - Nguyễn Thế Trung
  Lượt đọc: 295
  Số bản còn: / 6
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân xã An Thới Đông (1930-2015)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã An Thới Đông huyện Cần Giờ
  Lượt đọc: 297
  Số bản còn: / 6
 • Thủ tướng Phan Văn Khải - Một đời vì nước, vì dân
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 324
  Số bản còn: / 6
Đầu « Back1 2 3 4 5 6Next » Cuối