EBOOK THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM

TỦ SÁCH "NGOẠI NGỮ"
 • Cẩm nang từ vựng HSK 123 giải nghĩa và cách dùng
  Tác giả: TS. Trương Gia Quyền (Chủ biên) - TS. Tô Phương Cường - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - ThS. Hoàng Quỳnh Anh - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  Lượt đọc: 740
 • Thực hành biên dịch hiệu quả
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 506
 • Nghệ thuật dạy tiếng Anh hiệu quả - Ways of making English more learnable
  Tác giả: Bảo Đạt - Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 281
 • Anh ngữ phật học giản dị
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 266
 • 1001 jobs for modern women - Key to success
  Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Trang
  Lượt đọc: 272
 • Để viết một đoạn tiếng Anh hiệu quả
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 351
 • Cẩm nang ngữ pháp tiếng Anh thực hành
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 280
 • Học tiếng Anh qua các câu chuyện kể (Chương trình phát sóng trên đài Tiếng nói Việt Nam)
  Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, MA. (Sưu tầm và biên soạn)
  Lượt đọc: 196
 • Anh ngữ xã giao
  Tác giả: Nicole L'Esperance
  Lượt đọc: 330
 • Ăn mặc ở đi lại
  Tác giả: Russell Nuttall Davies
  Lượt đọc: 306
 • ĐIỆN BIÊN PHỦ - 5 ĐIỀU KỲ DIỆU CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ CHIẾN TRANH (TIẾNG HOA)
  Tác giả: Mai Trọng Tuấn
  Lượt đọc: 257
 • ĐIỆN BIÊN PHỦ - 5 ĐIỀU KỲ DIỆU CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ CHIẾN TRANH (TIẾNG NGA)
  Tác giả: Mai Trọng Tuấn
  Lượt đọc: 229
 • MOSAIC 1 - READING
  Tác giả: Jami Hanreddy - Elizabeth Whalley (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 311
 • MOSAIC 1 - LISTENING/SPEAKING
  Tác giả: Jami Hanreddy - Elizabeth Whalley (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 270
 • MOSAIC 2 - LISTENING/SPEAKING
  Tác giả: Jami Hanreddy - Elizabeth Whalley (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 241
 • MOSAIC 2 - GRAMMAR
  Tác giả: Patricia K. Werner - John P. Nelson (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 232
 • MOSAIC 2 - READING
  Tác giả: Brenda Wegmann - Miki Knezevic (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 212
 • INTERACTIONS 1 - GRAMMAR
  Tác giả: Elaine Kirn - Darcy Jack (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 295
 • INTERACTIONS 2 - READING
  Tác giả: Pamela Hartmann - Elaine Kirn (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 229
 • INTERACTIONS ACCESS - READING
  Tác giả: Pamela Hartmann - James Mentel (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 239
 • INTERACTIONS 1 - READING
  Tác giả: Judith Tanka - Lida R. Baker (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 233
 • INTERACTIONS 2 - LISTENING/SPEAKING
  Tác giả: Judith Tanka - Lida R. Baker (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 229
 • INTERACTIONS 1 - LISTENING/SPEAKING
  Tác giả: Judith Tanka - Lida R. Baker (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 241
 • INTERACTIONS 1 - WRITING
  Tác giả: Cheryl Pavlik - Margaret Keenan Segal (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 226
 • INTERACTIONS 2 - WRITING
  Tác giả: Cheryl Pavlik - Margaret Keenan Segal (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 244
 • MOSAIC 1 - GRAMMAR
  Tác giả: Patricia K. Werner - Lou Spaventa
  Lượt đọc: 270
 • MOSAIC 1 - WRITING
  Tác giả: Meredith Pike-Baky - Laurie Blass (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 255
 • MOSAIC 2 - WRITING
  Tác giả: Laurie Blass - Meredith Pike-Baky
  Lượt đọc: 251
 • ĐÀM THOẠI TIẾNG MỸ WTO TOÀN TẬP - DU HỌC HẢI NGOẠI
  Tác giả: John Jay Sailors - Giang Vân - Lâm Văn Dao (Tập đoàn Live ABC)
  Lượt đọc: 303
 • So sánh 125 nhóm từ đồng nghĩa, gần nghĩa thường gặp trong tiếng Hoa
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng-ThS. Trương Gia Quyền
  Lượt đọc: 150
Đầu « Back1 2Next » Cuối