EBOOK THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM

TỦ SÁCH "NGOẠI NGỮ"
 • Cẩm nang từ vựng HSK 123 giải nghĩa và cách dùng
  Tác giả: TS. Trương Gia Quyền (Chủ biên) - TS. Tô Phương Cường - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - ThS. Hoàng Quỳnh Anh - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  Lượt đọc: 358
 • Thực hành biên dịch hiệu quả
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 190
 • Nghệ thuật dạy tiếng Anh hiệu quả - Ways of making English more learnable
  Tác giả: Bảo Đạt - Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 132
 • Anh ngữ thiền học - English in the Way of Zen (Song ngữ Anh - Việt )
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 127
 • Anh ngữ phật học giản dị
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 103
 • 1001 jobs for modern women - Key to success
  Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Trang
  Lượt đọc: 89
 • Les Espaces verts de SAIGON
  Tác giả: Huỳnh Như Phương
  Lượt đọc: 78
 • Để viết một đoạn tiếng Anh hiệu quả
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 170
 • Cẩm nang ngữ pháp tiếng Anh thực hành
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 111
 • Từ ngữ Anh-Việt (English-Vietnamese)-Giáo dục học Ngôn ngữ và Ngoại ngữ Tiếng Anh (Terms of language Education and English as a Foreign Language)
  Tác giả: Đỗ Minh Hùng
  Lượt đọc: 126
 • Ngữ pháp tiếng Anh-Các thì đơn giản dễ hiểu (Tiếng Anh thực hành)
  Tác giả: Trương Văn Vỹ
  Lượt đọc: 102
 • Điện Biên Phủ - 5 điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh (tiếng Lào)
  Tác giả: ມາຍ ຈ້ອງ ຕວັນ
  Lượt đọc: 72
 • Anh ngữ xã giao
  Tác giả: Nicole L'Esperance
  Lượt đọc: 122
 • Ăn mặc ở đi lại
  Tác giả: Russell Nuttall Davies
  Lượt đọc: 108
 • ĐIỆN BIÊN PHỦ - 5 ĐIỀU KỲ DIỆU CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ CHIẾN TRANH (TIẾNG HOA)
  Tác giả: Mai Trọng Tuấn
  Lượt đọc: 87
 • ĐIỆN BIÊN PHỦ - 5 ĐIỀU KỲ DIỆU CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ CHIẾN TRANH (TIẾNG NGA)
  Tác giả: Mai Trọng Tuấn
  Lượt đọc: 60
 • MOSAIC 1 - LISTENING/SPEAKING
  Tác giả: Jami Hanreddy - Elizabeth Whalley (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 93
 • MOSAIC 1 - READING
  Tác giả: Jami Hanreddy - Elizabeth Whalley (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 93
 • MOSAIC 2 - LISTENING/SPEAKING
  Tác giả: Jami Hanreddy - Elizabeth Whalley (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 78
 • MOSAIC 2 - GRAMMAR
  Tác giả: Patricia K. Werner - John P. Nelson (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 62
 • MOSAIC 2 - READING
  Tác giả: Brenda Wegmann - Miki Knezevic (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 56
 • INTERACTIONS 1 - GRAMMAR
  Tác giả: Elaine Kirn - Darcy Jack (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 72
 • INTERACTIONS 2 - READING
  Tác giả: Pamela Hartmann - Elaine Kirn (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 60
 • INTERACTIONS ACCESS - READING
  Tác giả: Pamela Hartmann - James Mentel (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 63
 • INTERACTIONS 2 - LISTENING/SPEAKING
  Tác giả: Judith Tanka - Lida R. Baker (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 62
 • INTERACTIONS 1 - LISTENING/SPEAKING
  Tác giả: Judith Tanka - Lida R. Baker (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 63
 • INTERACTIONS 1 - READING
  Tác giả: Judith Tanka - Lida R. Baker (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 62
 • INTERACTIONS 1 - WRITING
  Tác giả: Cheryl Pavlik - Margaret Keenan Segal (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 78
 • INTERACTIONS 2 - WRITING
  Tác giả: Cheryl Pavlik - Margaret Keenan Segal (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 73
 • MOSAIC 1 - WRITING
  Tác giả: Meredith Pike-Baky - Laurie Blass (NXB McGraw-Hill)
  Lượt đọc: 79
Đầu « Back1 2Next » Cuối