DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Hack não chữ Hán (Bài tập Quyển 2)
  Tác giả: TS. Trương Gia Quyền (Chủ biên) - TS. Mai Thu Hoài - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - ThS. Trương Mỹ Vân - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  Lượt đọc: 259
  Số bản còn: / 12
 • Hack não chữ Hán (Quyển 2)
  Tác giả: TS. Trương Gia Quyền (Chủ biên) - TS. Mai Thu Hoài - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - ThS. Trương Mỹ Vân - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  Lượt đọc: 248
  Số bản còn: / 12
 • Thực tập xử lý nước cấp
  Tác giả: TS. Trần Thị Kim Anh - TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
  Lượt đọc: 235
  Số bản còn: / 6
 • Thực tập Xử lý khí thải
  Tác giả: Hoàng Thị Tuyết Nhung - Trần Thị Kim Anh
  Lượt đọc: 260
  Số bản còn: / 6
 • Bài tập Sức bền vật liệu nâng cao
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Phong - TS. Phạm Tấn Hùng - TS. Mai Đức Đãi - TS. Trương Quang Tri - ThS. Trang Tấn Triển
  Lượt đọc: 182
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Giáo dục thể chất 1
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thành (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Văn Quận
  Lượt đọc: 248
  Số bản còn: / 6
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
  Tác giả: ThS. Trần Thụy Ái Phương (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị Châu Long
  Lượt đọc: 223
  Số bản còn: / 1
 • Tự động điều khiển các quá trình và thiết bị nhiệt - lạnh trong sản xuất
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng - ThS. Lê Tấn Cường - ThS. Lê Văn Hoàng
  Lượt đọc: 253
  Số bản còn: / 6
 • Giáo trình thực hành điều khiển lập trình S7
  Tác giả: TS. Nguyễn Phan Thanh - KS. Phạm Quang Huy
  Lượt đọc: 259
  Số bản còn: / 6
 • Truyền động điện tự động
  Tác giả: TS. Trần Quang Thọ
  Lượt đọc: 207
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Bóng đá
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thành
  Lượt đọc: 253
  Số bản còn: / 6
 • Giáo trình Cờ Vua (Tài liệu giảng dạy dùng trong các trường đại học, cao đẳng)
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thành
  Lượt đọc: 302
  Số bản còn: / 6
 • Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho Sinh viên chuyên hóa)
  Tác giả: TS. Hồ Thị Yêu Ly
  Lượt đọc: 260
  Số bản còn: / 6
 • Giáo trình Thiết kế mạch tích hợp CMOS
  Tác giả: TS. Võ Minh Huân
  Lượt đọc: 270
  Số bản còn: / 6
 • Vẽ, mô phỏng, lập trình vi xử lý và vi điều khiển với Proteus
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Huỳnh Thị Thu Hiền - KS. Phạm Quang Huy
  Lượt đọc: 248
  Số bản còn: / 6
 • Giáo trình Thực tập mạch điện tử y sinh
  Tác giả: ThS. Võ Đức Dũng - PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa - ThS. Nguyễn Trường Duy
  Lượt đọc: 252
  Số bản còn: / 6
 • Giáo trình kỹ thuật số
  Tác giả: ThS. Nguyễn Trường Duy - ThS. Võ Đức Dũng - PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. Nguyễn Duy Thảo
  Lượt đọc: 219
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình xã hội học Đại Cương
  Tác giả: TS. Trương Thị Hiền
  Lượt đọc: 316
  Số bản còn: / 6
 • Chiếm trọn điểm bài nghị luận Văn học (Dành cho học sinh lớp 11, 12)
  Tác giả: Hoàng Khánh Duy
  Lượt đọc: 300
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình triết học phương Tây hiện đại
  Tác giả: Đinh Ngọc Thạch - Trần Quang Thái (Đồng chủ biên)
  Lượt đọc: 370
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình luyện dịch Trung cao cấp tiếng Hàn Quốc
  Tác giả: Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata - Lê Huy Khoa (Chủ biên)
  Lượt đọc: 291
  Số bản còn: / 1
 • Phương pháp tính ứng dụng với Matlab
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn - ThS. Nguyễn Quận - ThS. Lâm Phát Thuận
  Lượt đọc: 315
  Số bản còn: / 12
 • Các kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm vi sinh vật học
  Tác giả: TS. Trịnh Khánh Sơn
  Lượt đọc: 272
  Số bản còn: / 12
 • Giáo trình thực hành Thiết kế vi mạch số với VHDL
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Trương Thị Bích Ngà
  Lượt đọc: 271
  Số bản còn: / 12
 • Giáo trình thực hành Điện tử công suất (Mạch nghịch lưu)
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Lê Hoàng Minh - KS. Phạm Quang Huy
  Lượt đọc: 274
  Số bản còn: / 12
 • Giáo trình thực hành Kỹ thuật số
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Nguyễn Duy Thảo - ThS. Nguyễn Trường Duy - ThS. Hà A Thồi
  Lượt đọc: 291
  Số bản còn: / 12
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo dục và công nghệ CEST 2017 - Quản trị trường học: truyền thống và hiện đại
  Tác giả: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
  Lượt đọc: 281
  Số bản còn: / 12
 • Kỷ yếu Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 292
  Số bản còn: / 12
 • Giáo trình thực hành Điện tử công suất (Mạch chỉnh lưu)
  Tác giả: ThS. Lê Hoàng Minh - ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Bùi Thị Tuyết Đan
  Lượt đọc: 284
  Số bản còn: / 12
 • Thiết kế mạch in (PCB) với ORCAD
  Tác giả: PGS. TS. Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh - ThS. Bùi Thị Tuyết Đan
  Lượt đọc: 282
  Số bản còn: / 12
Đầu « Back1 2 3 4 5Next » Cuối