DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "KINH TẾ"
 • Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử
  Tác giả: Trần Thuận (Chủ biên)
  Lượt đọc: 301
  Số bản còn: / 1
 • 600 câu nói bất hủ về khởi nghiệp, quản trị, điều hành doanh nghiệp của các doanh nhân xuất sắc
  Tác giả: Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata - Lê Huy Khoa - Võ Thị Thu Hồng (Dịch và sưu tầm)
  Lượt đọc: 302
  Số bản còn: / 6
 • Để suy nghĩ mà không động não
  Tác giả: Eka Wartana
  Lượt đọc: 466
  Số bản còn: / 1
 • Sổ tay CEO - Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả
  Tác giả: Phan Minh Cường
  Lượt đọc: 289
  Số bản còn: / 12
 • Sổ tay CEO - Phòng chống gián điệp trong doanh nghiệp
  Tác giả: Phan Minh Cường - Võ Thế Chương
  Lượt đọc: 275
  Số bản còn: / 12
 • Đi bán đam mê - Những câu chuyện khởi nghiệp
  Tác giả: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
  Lượt đọc: 455
  Số bản còn: / 12
 • Thị trường nổi sóng
  Tác giả: Mohamed A.EL-Erian
  Lượt đọc: 433
  Số bản còn: / 1
 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020
  Tác giả: PGS.TS Lương Minh Cừ - PGS.TS. Đào Duy Huân - ThS. Phạm Đức Hải
  Lượt đọc: 195
  Số bản còn: / 12
 • Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập
  Tác giả: Ngô Lực Tải
  Lượt đọc: 194
  Số bản còn: / 12
 • Những vấn đề cơ bản của các lý thuyết kinh tế
  Tác giả: TS. Đinh Sơn Hùng - TS. Trương Thị Hiền
  Lượt đọc: 194
  Số bản còn: / 12
 • Chuyện quản trị doanh nghiệp
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 343
  Số bản còn: / 1
 • Các khái niệm cơ bản về kinh tế
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 501
  Số bản còn: / 1
 • Tư vấn quản lý: Một quan điểm mới
  Tác giả: Dr Koenraad Tommissen
  Lượt đọc: 186
  Số bản còn: / 12
 • Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị
  Tác giả: Phan Văn Ba - Phan Xuân Thảo
  Lượt đọc: 194
  Số bản còn: / 1
 • Nguyên tắc Powell
  Tác giả: Oren Harrari
  Lượt đọc: 407
  Số bản còn: / 1
 • Sáu sigma dành cho nhà quản lý
  Tác giả: Greg Brue
  Lượt đọc: 218
  Số bản còn: / 1