EBOOK THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM

TỦ SÁCH "KINH TẾ"
 • Để suy nghĩ mà không động não
  Tác giả: Eka Wartana
  Lượt đọc: 149
 • Đừng bán bảo hiểm hãy trao giải pháp - Sách gối đầu dành cho tư vấn bảo hiểm nhân thọ
  Tác giả: Pilot Nguyễn
  Lượt đọc: 107
 • Phong cách quản trị Park Hang Seo: Bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc
  Tác giả: Lê Huy Khoa Kanata
  Lượt đọc: 143
 • Sổ tay CEO - Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả
  Tác giả: Phan Minh Cường
  Lượt đọc: 89
 • Sổ tay CEO - Phòng chống gián điệp trong doanh nghiệp
  Tác giả: Phan Minh Cường - Võ Thế Chương
  Lượt đọc: 91
 • Đi bán đam mê - Những câu chuyện khởi nghiệp
  Tác giả: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
  Lượt đọc: 254
 • Phòng chống vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: PGS.TS. Trương Thị Hiền
  Lượt đọc: 71
 • Thị trường nổi sóng
  Tác giả: Mohamed A.EL-Erian
  Lượt đọc: 106
 • Kỷ yếu - Diễn đàn tư vấn quản trị 2012 tái cấu trúc doanh nghiệp dưới góc nhìn của chuyên gia tư vấn và khách hàng doanh nghiệp
  Tác giả: TS. Vũ Thế Dũng (Chủ biên)
  Lượt đọc: 86
 • Chuyện quản trị doanh nghiệp
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 90
 • Các khái niệm cơ bản về kinh tế
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 153
 • Nguyên tắc Powell
  Tác giả: Oren Harrari
  Lượt đọc: 108
 • Sáu sigma dành cho nhà quản lý
  Tác giả: Greg Brue
  Lượt đọc: 108