EBOOK THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM

TỦ SÁCH "TỪ ĐIỂN"
 • 6.000 từ vựng y học song ngữ Hàn - Việt
  Tác giả: Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata - Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 199
 • 2000 từ vựng chuyên ngành bóng đá Anh - Việt - Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Huy Phúc - Lee Youngsub (Chủ biên) Lương Xuân Trường (dịch)
  Lượt đọc: 235
 • Từ điển - sách công cụ chữ Hán của Việt Nam và Trung Quốc
  Tác giả: Trần Văn Chánh ( Sưu tầm & Giới thiệu)
  Lượt đọc: 303
 • Từ điển tra ngược
  Tác giả: Võ Văn Ninh
  Lượt đọc: 708
 • Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương mại Hàn-Việt
  Tác giả: Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 180
 • Từ điển Việt Thái
  Tác giả: Phạm Quang Minh
  Lượt đọc: 183
 • Từ điển Việt-Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 164
 • Từ điển minh họa bằng hình Anh - Hoa - Việt theo tình huống thế kỷ 21
  Tác giả: LiveABC
  Lượt đọc: 270
 • Từ điển bách khoa tương tác dành cho trẻ em
  Tác giả: LiveABC
  Lượt đọc: 248