DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "TỪ ĐIỂN"
 • 6.000 từ vựng y học song ngữ Hàn - Việt
  Tác giả: Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata - Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 228
  Số bản còn: / 6
 • 2000 từ vựng chuyên ngành bóng đá Anh - Việt - Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Huy Phúc - Lee Youngsub (Chủ biên) - Lương Xuân Trường (Dịch)
  Lượt đọc: 268
  Số bản còn: / 6
 • Từ điển - sách công cụ chữ Hán của Việt Nam và Trung Quốc
  Tác giả: Trần Văn Chánh (Sưu tầm & Giới thiệu)
  Lượt đọc: 367
  Số bản còn: / 6
 • Từ điển chuyên ngành Doanh nghiệp - Kinh tế - Thương mại Hàn - Việt
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 204
  Số bản còn: / 12
 • Từ điển Việt - Thái
  Tác giả: Phạm Quang Minh
  Lượt đọc: 220
  Số bản còn: / 12
 • Từ điển Việt - Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 194
  Số bản còn: / 12
 • Từ điển minh họa bằng hình Anh - Hoa - Việt theo tình huống thế kỷ 21
  Tác giả: LiveABC
  Lượt đọc: 316
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển bách khoa tương tác dành cho trẻ em
  Tác giả: LiveABC
  Lượt đọc: 310
  Số bản còn: / 1