Đời thực và mơ - Tập truyện và ký
Tác giả: Phạm Ngọc Hiền
Giá sách in: 60,000
Giá ebook: 20,000