Bỗng dưng thành khổng lồ
Tác giả: Tam Vũ
Giá sách in: 35,000
Giá ebook: 10,000