Tìm hiểu nội dung và đặc điểm ngôn ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức tổng thống Mỹ
Tác giả: Đỗ Minh Hùng
Giá sách in: 90,000
Giá ebook: 18,000

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved