Huyền Ngôn Xanh
Tác giả: Phạm Thiên Thư
Giá sách in: 50,000
Giá ebook: 10,000