Bệnh Badơđô với phẫu thuật (Điều trị phẫu thuật với bệnh Baddơđô)
Giá sách in: 60,000
Giá ebook: 12,000