Giai thoại dân gian Việt Nam (Tập 1)
Tác giả: Kiều Văn
Giá sách in: 80,000
Giá ebook: 20,000