Bác Hồ với bạn bè quốc tế
Tác giả: Trần Quân Ngọc
Giá sách in: 55,000
Giá ebook: 11,000