Hướng dẫn khắc phục một số trường hợp không đọc được ebook

1. Trường hợp 1: Không tải được trang sách như hình dưới

1.1 Cách khắc phục đối với trình duyệt Chrome:


1.1.1 Vào Cài đặt==> Riêng tư và bảo mật==>Cài đặt trang web==> tìm và click chọn mục Âm thanh

1.1.2 Đảm bảo tùy chọn "Cho phép các trang web phát âm thanh" được bật1.1.3 Tắt và mở lại trình duyệt để đọc sách.


1.2 Cách khắc phục đối với trình duyệt Chrome trên điện thoại:


1.2.1 Vào Cài đặt==> Cài đặt trang web==> Tìm và click chọn mục Âm thanh

1.2.2 Đảm bảo tùy chọn "Cho phép các trang web phát âm thanh" được bật1.2.3 Tắt và mở lại trình duyệt để đọc sách.

1.3 Cách khắc phục đối với trình duyệt Firefox:


1.3.1 Trong cài đặt của trình duyệt. Chọn Tùy chọn/option==> Riêng tư và bảo mật. Trong mục Quyền hạn tìm và click vào cài đặt của mục Tự động phát
1.3.2 Đảm bảo tùy chọn "Cho phép âm thanh và video" được bật1.3.3 Tắt và mở lại trình duyệt để đọc sách.


2. Trường hợp 2: trang web yêu cầu cài đặt flash

2.1 Ghi nhớ tên sách và liên hệ Nxb Tổng hợp để được hỗ trợ.

Đối với các phiên bản trình duyệt ngôn ngữ của trình duyệt có thể khác so với mô tả. Quý độc giả chỉ cần cài đặt để "Cho phép âm thanh và video"

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved