Tri Tân nhân vật chí tập chú (Đọc sử theo một cách khác) - Quyển 1: Từ thời Bắc thuộc đến nhà Trần

Tri Tân nhân vật chí tập chú (Đọc sử theo một cách khác) - Quyển 1: Từ thời Bắc thuộc đến nhà Trần

* 412 lượt xem * 14 lượt tải

71,000 đ

Tác giả : Nguyễn Phúc An (Biên soạn & Chú thích)

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 396

Năm xuất bản : 2024

Giá sách in : 180,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Trong bộ sách này, Nguyễn Phúc An đã lựa chọn trong 214 số Tạp chí Tri Tân để thống kê và tổng hợp thành 186 đề mục nhân vật. 

Không chỉ thống kê và tổng hợp, Nguyễn Phúc An còn bỏ công phân loại các đề mục nhân vật theo phương pháp tự sự. Tác giả chia ra tự sự đa chiều với tự sự đối thoại và tự sự tương hỗ. Nhờ phương pháp tự sự của người xưa, ngày nay chúng ta rút ra một điểm sáng cho đến lúc này vẫn luôn thường trực: Phương pháp biện ngụy sử liệu. 

Có nhận rõ địa vị anh hùng trong lịch sử thì mới đi tới con đường thích hợp với sự tiến hóa của nhân loại - ý kiến của ký giả Thanh Tuyền - học giả Đặng Thai Mai đã 80 năm qua, ngẫm kỹ chẳng phải vẫn đúng với hôm nay hay sao!

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bộ sách biên soạn của tác giả Nguyễn Phúc An: “Tri Tân nhân vật chí tập chú (Đọc sử theo một cách khác)” .

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved