Bạc Liêu truyện

Bạc Liêu truyện

* 376 lượt xem * 15 lượt tải

39,000 đ

Tác giả : Phùng Quang Thuận

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 271

Năm xuất bản : 2023

Giá sách in : 100,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Bạc Liêu là một vùng đất mới thuộc Trấn Di xưa, với ba sắc dân Việt - Hoa - Khmer cùng sống chung. Mỗi dân tộc đều giữ g ì n phát huy truyền thống văn hóa của m ì nh. Qua nhiều đời, nhiều thế hệ chung sống, gả cưới với nhau nên các nền văn hóa của từng dân tộc đ ã h ò a trộn vào nhau, chắt lọc thành một thứ văn hóa mới phù hợp với tất cả mọi người.

Tết Thanh minh ở Bạc Liêu là một phần tinh hoa đặc sắc của nền văn hóa mới này.

--- Trích Thanh minh ở Bạc Liêu ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved