Ốc đảo tự thân

Ốc đảo tự thân

* 9,222 lượt xem * 56 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Ni sư Ayya Khema

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 213

Năm xuất bản : 2005

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Hai mươi bốn bài pháp thoại trong quyển sách này được giảng theo tinh thần của Kinh Đại Bát Niết Bàn, chú trọng vào sự thực hành nơi bản thân, “xem Pháp là nơi nương trú, là ốc đảo của chính mình”. Các bài Pháp thoại này cố gắng giảng giải các giáo lý của Đức Phật, chính yếu dựa vào những bài kinh luận, các lời giải đáp của Ngài cho các hàng đệ tử.

Chương thứ nhất giúp các Phật tử hiểu ý nghĩa của việc “nương trú” nơi Phật, Pháp và Tăng. Chương thứ hai bắt đầu bằng bài kệ tán thán Phật pháp, rồi tiếp tục khai triển thêm các phương pháp mở rộng nội tâm, kiến tánh, mà không cần phải dựa vào bất cứ cái gì bên ngoài ta. Cả hai chương này được đặt ở phần đầu của sách như một sự cúng dường, độc giả có thể đọc, nếu thích. Hoặc có thể đọc xong các chương khác, rồi trở lại hai chương đầu, có thể lúc đó ta sẽ tìm thấy chúng có ý nghĩa hơn.

--- Trích Lời tựa ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved