Kỷ yếu các cơ sở tôn giáo ở huyện Bình Chánh

Kỷ yếu các cơ sở tôn giáo ở huyện Bình Chánh

* 8,003 lượt xem * 46 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Ban Tôn giáo huyện Bình Chánh

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 210

Năm xuất bản : 0

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Nhằm cung cấp số liệu các cơ sở Tôn giáo hiện có trên địa bàn, giúp cho cán bộ trực tiếp làm công tác Tôn giáo nắm chắc quá trình hình thành và phát triển của từng cơ sở Tôn giáo, xây dựng củng cố hồ sơ Tôn giáo phục vụ công tác quản lý của các cấp chính quyền, cũng như giúp cho các vị chức sắc Tôn giáo và đồng bào có đạo biết thêm các thông tin, hình ảnh và địa chỉ thờ tự các cơ sở Tôn giáo, đồng thời cũng nhằm lưu lại truyền thống của các cơ sở Tôn giáo phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục các Tín đồ, Phật tử giữ gìn và phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn những người có công với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân, sống “tốt đời đẹp đạo”. Thực hiện chủ trương của Huyện ủy - UBND huyện, Ban Tôn giáo phối hợp với MTTQ huyện tiến hành khảo sát, biên soạn cuốn “Kỷ yếu các cơ sở Tôn giáo ở huyện Bình Chánh”. Tập kỷ yếu này chỉ khái quát những nét cơ bản nhất về sự ra đời, phát triển của các Tôn giáo và một số nội dung chủ yếu về đặc điểm quá trình hình thành, những vị quản tự tiền nhiệm cũng như hiện tại... của các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn huyện đã đăng ký hoạt động trong các tổ chức Tôn giáo được Nhà nước công nhận.

--- Trích Lời tựa ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved