Mùa hoa nắng - Tập truyện ngắn

Mùa hoa nắng - Tập truyện ngắn

* 437 lượt xem * 14 lượt tải

36,000 đ

Tác giả : Trần Bảo Định

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 327

Năm xuất bản : 2020

Giá sách in : 110,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Trong cuốn sách này, nhân vật nữ vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Hai người đàn bà ở gãnh Mù U, Má Hai, rồi bà Tư Thịnh, bà Tư Vạn, cô Năm Hạnh…. không chỉ chịu đựng hy sinh để giữ gia đình, giữ quê hương làng xóm, giữ phong tục nếp nhà, giữ lề thói ăn ở, giữ cốt cách nhân nghĩa; mà còn là điểm tựa cho chồng con trong đời sống hằng ngày cũng như các sinh hoạt xã hội. Họ mang hình ảnh biểu tượng cho khí phách của người phụ nữ - đó cũng chính là khí phách của nhân dân. 15 truyện ngắn trong Mùa hoa nắng của Trần Bảo Định đi vào lòng người cũng bởi vì khí tiết xuất phát từ chính tấm lòng trọng nghĩa của nhân dân.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved