Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ Thế kỷ XIX đến Cách Mạng Tháng Tám (Tập I) : Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ Thế kỷ XIX đến Cách Mạng Tháng Tám (Tập I) : Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử

* 226 lượt xem * 2 lượt tải

67,000 đ

Tác giả : Trần Văn Giàu

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 560

Năm xuất bản : 2020

Giá sách in : 190,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

"Nho giáo chiếm hơn phần nửa tập Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước nhiệm vụ lịch sử. Phần của các tư tưởng khác  ít hơn nhiều. Sở dĩ như vậy, vì dưới thời Nguyễn, Nho giáo là quốc giáo độc tôn, Nho giáo hay nói cho đúng hơn, những người theo Nho giáo triều đình chịu trách nhiệm chính trong việc mất nước.

🖌Sách này chủ yếu nhằm chứng minh sự thất bại của Nho giáo trước hết trong cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc. Tất nhiên là các tư tưởng Phật giáo, Đạo giáo...thế kỷ XIX còn có thể và cần phải nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn trong dịp khác"

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved