Mạc thị gia phả (Họ Mạc với vùng đất Hà Tiên)

Mạc thị gia phả (Họ Mạc với vùng đất Hà Tiên)

* 332 lượt xem * 3 lượt tải

92,000 đ

Tác giả : Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 532

Năm xuất bản : 2024

Giá sách in : 229,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Sách này được chia thành ba phần:

Phần thứ nhất là bản dịch văn bản “Hà Tiên trấn Hiệp trấn Mạc thị gia phả” của Vũ Thế Dinh. Sách giới thiệu văn bản Mạc thị gia phả do Mạc Thanh Can lưu giữ.

Phần thứ hai là phần phụ khảo về lịch sử họ Mạc với vùng đất Hà Tiên, nhằm trình bày những tư liệu, quan điểm và hiểu biết của chúng tôi về chủ đề này, ngõ hầu làm rõ hơn các vấn đề lịch sử về dòng họ Mạc và những hoạt động của họ từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX.

Phần thứ ba là phần phụ khảo về gia phả họ Mạc. Qua đó chúng ta có dịp thấy lại lịch sử thăng trầm của dân tộc, bởi gia sử chính là hình bóng của quốc sử được thu nhỏ lại, vận mệnh của mỗi gia tộc đều gắn chặt với vận mệnh nước non.

 ( trích Lời nói đầu )

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved