Cùng em yêu tiếng Việt

Cùng em yêu tiếng Việt

* 249 lượt xem * 1 lượt tải

27,000 đ

Tác giả : Nguyễn Minh Hải

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 224

Năm xuất bản : 2019

Giá sách in : 75,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục
 Cuốn sách nhỏ này không có tham vọng giải quyết những vấn đề lớn lao về việc dùng tiếng Việt hay có thể thúc đẩy sự thay đổi tình yêu tiếng Việt trong giới trẻ nói chung và học sinh trong nhà trường nói riêng. Cuốn sách hẳn cũng không đủ dung lượng, kiến thức và hàm lượng khoa học để để đáp ứng một số vấn đề về tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt.   Cuốn sách này chỉ là những gợi ý của một phụ huynh, một người viết báo, một người có tham gia công tác giảng dạy về những biểu hiện chưa thực sự tích cực trong việc dùng tiếng Việt trong nhà trường, về những điều mà tác giả cho là tình yêu tiếng Việt chưa thể hiện đầy đủ cả trong giáo viên lẫn học sinh. Tác giả cũng đề cập một cách rất sơ nét về một số vấn đề của việc giảng dạy môn Tiếng Việt và Ngữ văn trong nhà trường

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved