Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam (1969-1976)

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam (1969-1976)

* 1,043 lượt xem * 11 lượt tải

45,000 đ

Tác giả : Nguyễn Đình Thống (Chủ biên)

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 386

Năm xuất bản : 2019

Giá sách in : 130,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Là công trình nghiên cứu của thầy trò Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập, ra mắt bạn đọc trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969 – 2019).

Cuốn sách cung cấp một góc nhìn tổng quan, trên cơ sở những tư liệu tin cậy, từ thời điểm Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời cho đến vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẻ vang, đem lại độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved