Sổ tay văn hóa đọc (Dành cho sinh viên)

Sổ tay Văn hóa đọc (Dành cho sinh viên) là sự đúc kết các giá trị tinh thần, thực tiễn từ quá trình xây dựng và phát triển văn hóa dọc ở các Câu lạc bộ Sách thuộc các trường đại học thành viên của Đại học Huế. Sổ tay cũng là tập hợp những kinh nghiệm, chia sẻ về văn hóa đọc của sinh viên Đại học Huế thông qua các bài dự thi “Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, và của những người làm công tác thư viện, những giảng viên tâm huyết đã và đang quan tâm, nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Đại học Huế.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved