THIỀN SƯ VIỆT NAM

THIỀN SƯ VIỆT NAM

* 14,698 lượt xem * 24 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 334

Năm xuất bản : 1999

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Ebook đang được cập nhật.

Thế kỷ thứ VII Thiền Tông truyền vào Việt Nam, do Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thiền Tông làm cho Phật Giáo Việt Nam phát triển cực thịnh, qua các thời đại. Với tinh thần vô ngã lợi tha các bậc Thiền sư, đã đóng góp công lao lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, giáo hoá dân chúng, đưa đến thanh bình thịnh trị. Trải qua bao cuộc chiến tranh thăng trầm, tài liệu bị tàn phá thất lạc. Hoà Thượng Viện chủ đã dầy công truy tìm, nhiều khó khăn mới hoàn thành quyển sách này. Giúp hành giả thấy được tấm gương tu hành siêu việt kỳ đặc của các bậc Thiền sư Việt Nam, để hậu thế noi theo.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved