Những cánh hoa đàm (Tập 2)

Những cánh hoa đàm (Tập 2)

* 15,396 lượt xem * 25 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 130

Năm xuất bản : 2004

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Ebook đang được cập nhật.

             Trong thời gian hòa thượng học đạo, Tăng Ni và Phật tử chúng tôi, người thì thắc về ý nghĩa Phật Tổ dạy trong Kinh Luận đem ra thưa hỏi, xin Hòa thượng giải nghi. Người thì gặp chướng ngại trên đường tu, trình Hòa thượng xin chỉ dạy để khắc phục vượt qua. Người thì tu tiến được những bước khả quan cũng trình Hòa thượng xin chỉ dạy để tiến xa hơn nữa. Tất cả những câu hỏi của Tăng Ni và phật tử nêu lên đều được Hòa thượng giải đáp tường tận.

          Chúng tôi nhận thấy những  câu giải đáp của Hòa thượng rất thiết thực  giúp cho nguồi học đạo những kinh nghiệm trong lúc dụng công tu hành, thêm sáng tỏ lý đạo và tư tương tín tâm. Thế nên chúng tôi sưu tập thành sách để có tài liệu tu học và nhiều nguồi cùng được lợi ích.

            Sau khi ghi xong, chúng tôi trình Hòa thượng xem,được Hòa thượng hoan hỷ cho xuất bản. Mong tập sách này giúp thêm những kinh nghiệm cho các bạn đồng tu học để có niềm vui lớn. Tuy chúng tôi đã trình Hòa thượng xem qua, những chắc chắn quyển sách không tránh khỏi sai sót, xin độc giả niệm tình thông cảm bỏ qua cho tôi.

 

TV. Hương Hải, mùa an cư 2004

Kính ghi

THUẦN GIÁC

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved