Nguồn An Lạc

Nguồn An Lạc

* 14,054 lượt xem * 32 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 113

Năm xuất bản : 2001

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Ebook đang được cập nhật.

Quyển sách này, được biên tập từ các bài giảng phổ thông của Hoà Thượng viện chủ tại các Thiền viện. Để đáp ứng nhu cầu học Phật và lòng ham mộ tu Thiền của Tăng Ni cùng Phật tử.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved