Địa chí Quận 6

Địa chí Quận 6

* 12,856 lượt xem * 81 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Quận ủy - UBND Quận 6

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 461

Năm xuất bản : 2006

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Địa chí Quận 6 là một tập hợp khá đầy đủ tư liệu đề cập đến các lĩnh vực của Quận 6 từ khi hình thành cho đến nay. Sách gồm 9 chương:

- Chương I: Đặc điểm địa lý tự nhiên.

- Chương II: Sự hình thành các cộng đồng dân cư và dân tộc.

- Chương III: Tổ chức hành chánh qua các thời kỳ.

- Chương IV: Kinh tế qua các thời kỳ.

- Chương V: Văn hóa - Văn học - Nghệ thuật - Báo chí - Giáo dục.

- Chương VI: Y tế - Thể dục Thể thao - Hoạt động xã hội.

- Chương VII: Tôn giáo và tín ngưỡng dân gian.

- Chương VIII: Đấu tranh yêu nước và cách mạng.

- Chương IX: Tiềm năng và triển vọng.

--- Trích Lời giới thiệu ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved